​benny blanco, Marshmello & Vance Joy – You Lyrics